Previous Page  2 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 24 Next Page
Page Background

Fotoattēlu autortiesības:

Eiropas Banku iestāde,

istockphoto.com/utah778

, 11. lpp.

print

ISBN 978-92-9245-221-6

ISSN 1977-8643

doi:10.2853/53664

DZ-AA-16-001-LV-C

epub

ISBN 978-92-9245-256-8

ISSN 1977-8872

doi:10.2853/645190

DZ-AA-16-001-LV-E

web

ISBN 978-92-9245-274-2

ISSN 1977-8872

doi:10.2853/028540

DZ-AA-16-001-LV-N

flip book ISBN 978-92-9245-235-3

ISSN 1977-8872

doi:10.2853/818723

DZ-AA-16-002-LV-N

Plašāka informācija par Eiropas Savienību ir pieejama portālā

Europa

(http://europa.eu

).

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2016. gads

© Eiropas Banku iestāde, 2016. gads

Reproducēšana ir atļauta, ja tiek norādīts avots.

Europe Direct

dienests jums palīdzēs rast atbildes

uz jautājumiem par Eiropas Savienību

Bezmaksas tālruņa numurs

(*)

:

00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Informāciju sniedz bez maksas, tāpat arī lielākā daļa zvanu ir bezmaksas (izņemot dažus operatorus, viesnīcas vai

taksofonus).