Previous Page  2 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 24 Next Page
Page Background

Fotod:

Euroopa Pangandusjärelevalve,

istockphoto.com/utah778

, lehekülg 11

print

ISBN 978-92-9245-199-8

ISSN 1977-8597

doi:10.2853/596512

DZ-AA-16-001-ET-C

epub

ISBN 978-92-9245-193-6

ISSN 1977-8821

doi:10.2853/985296

DZ-AA-16-001-ET-E

web

ISBN 978-92-9245-227-8

ISSN 1977-8821

doi:10.2853/677036

DZ-AA-16-001-ET-N

flip book ISBN 978-92-9245-260-5

ISSN 1977-8821

doi:10.2853/96845

DZ-AA-16-002-ET-N

Lisateavet Euroopa Liidu kohta saab internetist Euroopa serverist

(http://europa.eu

).

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2016

© Euroopa Pangandusjärelevalve, 2016

Allikale viitamisel on reprodutseerimine lubatud.

Europe Direct on teenistus, mis aitab leida vastused

Euroopa Liitu käsitlevatele küsimustele

Tasuta infotelefon:

(*)

00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Antav teave on tasuta nagu ka enamik kõnesid (v.a mõne operaatori, hotelli ja telefonikabiini puhul).