Previous Page  7 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 24 Next Page
Page Background

Σ Ύ Ν Ο Ψ Η Τ Η Σ Ε Τ Ή Σ Ι Α Σ Έ Κ Θ Ε Σ Η Σ Τ Η Σ Ε Α Τ Γ Ι Α Τ Ο 2 0 1 5

5

Ενίσχυση της εποπτικής σύγκλισης και

διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής

των πολιτικών εποπτείας και ρύθμισης

σε ολόκληρη την ΕΕ

Το 2015 δύο σημαντικά θέματα του έργου εποπτικής

σύγκλισης ήταν τα εξής: ο «δεύτερος πυλώνας», ενό-

ψει της προβλεπόμενης ημερομηνίας εφαρμογής των

κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ σχετικά με τις κοι-

νές διαδικασίες και μεθόδους για τη διαδικασία επο-

πτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) από 1ης Ια-

νουαρίου 2016, και ο «σχεδιασμός ανάκαμψης», λόγω

της έναρξης ισχύος της οδηγίας BRRD στην αρχή του

έτους και των απαιτήσεων σχετικά με τα σώματα επο-

πτών.

Οι εργασίες της ΕΑΤ σχετικά με την εποπτική σύγκλι-

ση αναπτύχθηκαν μέσω της αξιολόγησης των εποπτι-

κών πρακτικών, της διαμόρφωσης εποπτικής πολιτι-

κής και του προγράμματος κατάρτισης της ΕΑΤ.

ƒ

ƒ

Αξιολόγηση των εποπτικών πρακτικών: η ΕΑΤ εστί-

ασε τις προσπάθειές της στην κατάρτιση της πρώ-

της ετήσιας έκθεσής της σχετικά με την εποπτική

σύγκλιση (η οποία δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του

2015), καθώς και στην αξιολόγηση του τρόπου λει-

τουργίας των σωμάτων εποπτών και της εποπτικής

σύγκλισης στο πλαίσιο του σχεδιασμού ανάκαμψης.

ƒ

ƒ

Διαμόρφωση εποπτικής πολιτικής: το 2015 οι εργα-

σίες της ΕΑΤ σε επίπεδο πολιτικής στον τομέα της

εποπτικής σύγκλισης επικεντρώθηκαν σε ζητήματα

του δεύτερου πυλώνα και, ως εκ τούτου, έχοντας

ως στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της

ασάφειας και τη διασφάλιση υψηλότερου βαθμού

σύγκλισης, η ΕΑΤ δημοσίευσε γνωμοδότηση σχετι-

κά με την αλληλεπίδραση του πρώτου πυλώνα, του

δεύτερου πυλώνα και της συνδυασμένης απαίτησης

αποθέματος ασφαλείας, καθώς και σχετικά με το

μέγιστο διανεμητέο ποσό (ΜΔΠ). Επιπροσθέτως,

στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, η ΕΑΤ βρίσκεται

επί του παρόντος στο στάδιο της ανάπτυξης πολιτι-

κής για τον κίνδυνο της τεχνολογίας πληροφοριών

και επικοινωνιών (ΤΠΕ), το αποτέλεσμα της οποίας

θα είναι συμπληρωματικό προς τις κατευθυντήριες

γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη διαδικασία εποπτι-

κού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ). Τέλος, η ΕΑΤ

καταρτίζει επίσης πολιτική σχετικά με τις απλου-

στευμένες υποχρεώσεις για τον σχεδιασμό ανάκαμ-

ψης βάσει της οδηγίας BRRD.

ƒ

ƒ

Το πρόγραμμα κατάρτισης της ΕΑΤ: το 2015 η ΕΑΤ

παρείχε τον πρωτοφανή στα χρονικά αριθμό των 24

προγραμμάτων κατάρτισης για τα μέλη του προσω-

πικού των αρμόδιων αρχών (ΑΑ), καταγράφοντας

αύξηση της τάξης του 41 % σε σύγκριση με τα προ-

γράμματα κατάρτισης που είχε προσφέρει το 2014,

με συνολικό αριθμό άνω των 1 000 συμμετεχόντων.

Το 2015 η κατάρτιση στο πλαίσιο της ΕΑΤ συνίστα-

το σε 16 τομεακά προγράμματα κατάρτισης, εκ των

οποίων δύο ήταν διατομεακά και διοργανώθηκαν

από κοινού με την EIOPA, και πέντε αφορούσαν

την απόκτηση μη τεχνικών δεξιοτήτων. Συνολικά,

το 2015 παρακολούθησαν προγράμματα κατάρτι-

σης της ΕΑΤ 1 018 συμμετέχοντες, ενώ ορισμένοι

υποψήφιοι τοποθετήθηκαν σε λίστες αναμονής για

σεμινάρια κατάρτισης με υπεράριθμες εγγραφές.

Προσδιορισμός, ανάλυση και

αντιμετώπιση των κυριότερων κινδύνων

στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης την οποία διενεργεί σχε-

τικά με τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία του τρα-

πεζικού συστήματος της ΕΕ, η ΕΑΤ συνέχισε να καταρ-

τίζει την έκθεσή της για την αξιολόγηση κινδύνου σε

εξαμηνιαία βάση. Στην έκθεση παρέχεται προοπτική

αξιολόγηση των κινδύνων με βάση εποπτικά στοιχεία

και δεδομένα της αγοράς, καθώς και πληροφορίες

της αγοράς.

Οι πίνακες κινδύνου της ΕΑΤ αποτελούν άλλη μία συ-

νιστώσα της τακτικής αξιολόγησης κινδύνου την οποία

διενεργεί σε τριμηνιαία βάση η ΕΑΤ και συμπληρώ-

νουν την έκθεση αξιολόγησης κινδύνου. Συνοψίζουν

τους κυριότερους κινδύνους και τα κυριότερα τρωτά

σημεία που διαπιστώνονται στον τραπεζικό τομέα με

βάση την εξέλιξη μιας σειράς βασικών δεικτών κιν-

δύνου. Με τη χρήση εκτενούς καταλόγου φορέων πα-

1

7

2

6

3

5 4

Σχήμα 2:

Κρίσιμα θέματα προς εποπτεία το 2015

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΘΕΣΗ

ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΠ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ