Previous Page  6 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 24 Next Page
Page Background

Ε Υ ρ ω Π Α ϊ Κ Η Α ρ χ Η Τ ρ Α Π Ε ζ ω Ν

4

Ολοκλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου

αποτελεσματικών μηχανισμών

ανάκαμψης, εξυγίανσης και συστημάτων

εγγύησης των καταθέσεων

Στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων, η ΕΑΤ ακολού-

θησε απαιτητικό πρόγραμμα εργασιών ώστε να είναι

σε θέση να συνδράμει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ στη

βελτίωση των οικείων συστημάτων ανάκαμψης, εξυγί-

ανσης και προστασίας των καταθετών. Το πρόγραμμα

εργασιών διαρθρώθηκε γύρω από τους ακόλουθους

άξονες: i) ολοκλήρωση και ενίσχυση του ρυθμιστι-

κού πλαισίου μέσω προτύπων και κατευθυντήριων

γραμμών επιπέδου 2, ii) προαγωγή της εποπτικής

σύγκλισης, μεταξύ άλλων μέσω σωμάτων εποπτών

και εξυγίανσης και iii) συμβολή στη διαμόρφωση ενός

φιλόδοξου προγράμματος δράσης στον τομέα της εξυ-

γίανσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την εδραίωση της

τραπεζικής ένωσης, η ΕΑΤ ανέλαβε πρόσθετες αρμο-

διότητες στο πλαίσιο των καθηκόντων της ως συντονι-

στή για ολόκληρη την ΕΕ.

Δυνάμει των εντολών της που απορρέουν από την οδη-

γία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπε-

ζών (BRRD) και από την οδηγία περί των συστημάτων

εγγυήσεων των καταθέσεων (DGSD), η ΕΑΤ έχει ορι-

στικοποιήσει, από το 2014, 33 τεχνικά πρότυπα, κα-

τευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις στο πλαίσιο

της εξυγίανσης και της προστασίας των καταθετών.

Με αυτά τα προϊόντα επιπέδου 2 ολοκληρώνεται το

εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο και παρέχεται

στήριξη στις αρχές εποπτείας και εξυγίανσης καθώς

και στα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (ΣΕΚ)

σε ολόκληρη την ΕΕ κατά την εφαρμογή των κανόνων

στην πράξη.

Ένας τομέας ιδιαίτερης σημασίας στο πρόγραμμα ερ-

γασιών της ΕΑΤ κατά το 2015 ήταν το σχέδιο τελικών

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) σχετικά με τον

καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων

και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL). Βάσει της

οδηγίας BRRD, με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κε-

φαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων επιδιώκεται

να διασφαλιστεί ότι, κατά τον χρόνο αφερεγγυότητας,

ένα ίδρυμα διαθέτει επαρκείς επιλέξιμες υποχρεώ-

σεις οι οποίες πρέπει να απομειωθούν ή να μετατρα-

πούν προκειμένου να απορροφηθούν οι ζημίες. Οι

MREL καθορίζονται από τις αρχές εξυγίανσης βάσει

κατά περίπτωση εξέτασης για κάθε ίδρυμα ώστε να

διαθέτει εύρωστες ελάχιστες απαιτήσεις. Τα RTS

προσδιορίζουν περαιτέρω τα κριτήρια που διέπουν

τις εν λόγω απαιτήσεις και αποβλέπουν, συνεπώς,

στην επίτευξη σημαντικά υψηλότερου βαθμού εναρ-

μόνισης, με σεβασμό παράλληλα της πολυμορφίας

των ιδρυμάτων και των επιχειρηματικών μοντέλων σε

ολόκληρη την ΕΕ.

Όσον αφορά τη συνεργασία και τον συντονισμό σε δι-

ασυνοριακό επίπεδο, η ΕΑΤ δημιούργησε ένα πλαίσιο

συνεργασίας μεταξύ των αρχών εξυγίανσης και άλλων

αρχών στο πλαίσιο σωμάτων. Το πλαίσιο αυτό προβλέ-

πει την ενεργό ανταλλαγή πληροφοριών και ενθαρρύ-

νει τη διεξαγωγή αποτελεσματικού διαλόγου μεταξύ

των αρχών που είναι αρμόδιες για τις τράπεζες και τις

θυγατρικές / τα σημαντικότερα υποκαταστήματά τους

και παρέχει συνδρομή για τη λήψη κοινών αποφάσε-

ων.

Σε τελικό σχέδιο RTS, η ΕΑΤ καθορίζει τον τρόπο με

τον οποίο θα πρέπει να λειτουργούν τα εν λόγω σώμα-

τα, καλύπτοντας μεταξύ άλλων ζητημάτων τη συγκρό-

τηση και τη διαχείριση σωμάτων εξυγίανσης, την κα-

τάρτιση σχεδίων εξυγίανσης στο πλαίσιό τους, καθώς

και την εκτέλεση μηχανισμών εξυγίανσης.