Previous Page  5 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 24 Next Page
Page Background

Σ Υ Ν Ο Ψ Η Τ Η Σ Ε Τ Η Σ Ι Α Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Σ Τ Η Σ Ε Α Τ Γ Ι Α Τ Ο 2 0 1 5

3

Επιτεύγματα της ΕΑΤ το 2015

Ολοκλήρωση του ενιαίου εγχειριδίου

κανόνων και ενίσχυση της

συνεκτικότητας του προληπτικού

ρυθμιστικού πλαισίου

Το 2015 η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) εργάστη-

κε με σκοπό την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέ-

ρους της δέσμης μέτρων της G-20, ενισχύοντας με τον

τρόπο αυτό την εφαρμογή του ενιαίου εγχειριδίου κα-

νόνων στον τραπεζικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(ΕΕ). Οι εργασίες αυτές περιλάμβαναν δεσμευτικά

τεχνικά πρότυπα, εκθέσεις, κατευθυντήριες γραμμές

και γνωμοδοτήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας για τις

κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD) / του κανονισμού για

τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR) σε σχέση με ευρύ

φάσμα θεμάτων.

Στον τομέα των αποδοχών, η ΕΑΤ εργάστηκε το 2015

με σκοπό τη διασφάλιση ενός ενισχυμένου πλαισίου

αποδοχών για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και ισότιμων

όρων ανταγωνισμού μέσω της κατάρτισης κατευθυντή-

ριων γραμμών σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδο-

χών, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου

2017. Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας σε

ειδικές περιστάσεις αποτέλεσε βασικό στοιχείο των

εργασιών της ΕΑΤ στον συγκεκριμένο τομέα, γεγονός

που οδήγησε την Αρχή στην έκδοση γνωμοδότησης

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινο-

βούλιο και το Συμβούλιο, η οποία θα συμβάλει στην

επανεξέταση των διατάξεων περί αποδοχών που βρί-

σκεται σε εξέλιξη.

Στον τομέα της ρευστότητας, η ΕΑΤ δημοσίευσε το

2015 την πρότασή της για τη διαβάθμιση του δείκτη

καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR), καθώς

και εκτίμηση των επιπτώσεών της στο προφίλ κινδύ-

νου των ιδρυμάτων της ΕΕ ανά επιχειρηματικό μοντέ-

λο, στις χρηματοπιστωτικές αγορές, στον τραπεζικό

δανεισμό και στην οικονομία συνολικά. Στην

έκθεση

NSFR

, η ΕΑΤ συνέστησε την καθιέρωση του NSFR

στην ΕΕ σε αυτοτελή και ενοποιημένη βάση και προ-

έβλεψε συγκεκριμένες απαλλαγές για ορισμένες ιδι-

αιτερότητες, όπως ζητήθηκε από την Επιτροπή. Η

έκ-

θεση NSFR

θα παράσχει στήριξη στην Επιτροπή κατά

την αξιολόγηση της καταλληλότητας της εφαρμογής

του NSFR στην ΕΕ που θα διενεργήσει η Επιτροπή, η

οποία θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο

Κοινοβούλιο τη νομοθετική της πρόταση σχετικά με

τον NSFR πριν από το τέλος του 2016, ούτως ώστε να

διασφαλιστεί ότι τα ιδρύματα διαθέτουν σταθερή πηγή

χρηματοδότησης.

Το 2015 η ΕΑΤ συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στην

ανάπτυξη του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου για

την τιτλοποίηση και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο

στην πρόταση της Επιτροπής για την αναζωογόνηση

των αγορών τιτλοποιήσεων στο πλαίσιο του σχεδίου

για την ένωση κεφαλαιαγορών, το οποίο βασίζεται ου-

σιαστικά στις συμβουλές και στις συστάσεις τις οποί-

ες εξέδωσε η ΕΑΤ τον Ιούλιο και τον Δεκέμβριο του

2015 και οι οποίες κάλυπταν τις τιτλοποιήσεις «πραγ-

ματικών πωλήσεων» και τις σύνθετες τιτλοποιήσεις.

Στις συστάσεις της, η ΕΑΤ υπογράμμισε τη σημασία

της αναδιάρθρωσης της αγοράς τιτλοποιήσεων για την

ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στα τιτλο-

ποιημένα προϊόντα, την εξάλειψη της αντίληψης του

στίγματος που περιβάλλει την αγορά τιτλοποίησης κα-

τόπιν περιπτώσεων αθέτησης υποχρεώσεων σε σχέση

με προϊόντα χαμηλής ποιότητας και υψηλού κινδύνου

κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, κα-

θώς και για την παροχή εναλλακτικού διαύλου χρη-

ματοδότησης στην πραγματική οικονομία. Επιπλέον,

η ΕΑΤ πραγματοποίησε επίσης, από κοινού με την

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελ-

ματικών Συντάξεων (EIOPA), διαβουλεύσεις με τους

συμφεροντούχους σχετικά με την αντιστοίχιση των

αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας που απο-

δίδονται στα προϊόντα τιτλοποίησης με τις βαθμίδες

πιστοληπτικής διαβάθμισης που διατίθενται βάσει

των κεφαλαιακών απαιτήσεων του κανονισμού CRR. Η

ΕΑΤ εκπόνησε επίσης ουσιαστική ανάλυση σχετικά με

τη διαφάνεια των αγορών τιτλοποίησης στην ΕΕ.

Σχήμα 1:

Η ΕΑΤ στο πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης

Μησυμμετέχοντα

κράτημέληστον

ΕΕΜ/ΕΣΕ

Ενιαίος

Εποπτικός

Μηχανισμός (ΕΕΜ)

ΕΚΤ

ΕΕ19+

Ενιαίος

Μηχανισμός

Εξυγίανσης (ΕΜΕ)

ΕνιαίοΣυμβούλιο

Εξυγίανσης (ΕΣΕ)

ΕΕ19+

ΕΑΤ

συντονισμός

καισύγκλιση

πρακτικών

ΕποπτικέςΑρχές

εκτόςΕΕ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων ΕΕ-28

ΕAT