Previous Page  12 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 24 Next Page
Page Background

Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Α ρ χ ή Τ ρ α π ε ζ ώ ν

10

Βασικά πεδία εστίασης για το 2016

Το 2016 η ΕΑΤ θα πρέπει να εκτελέσει σημαντι-

κό αριθμό εντολών προκειμένου να διασφαλίσει την

οριστικοποίηση της δέσμης ρυθμιστικών μεταρρυθ-

μίσεων και τη συνοχή των εποπτικών πρακτικών σε

ολόκληρο τον τραπεζικό τομέα της ΕΕ. Μεταξύ των

βασικών πεδίων εστίασης για το επόμενο έτος συγκα-

ταλέγονται οι εργασίες σχετικά με τον δείκτη μόχλευ-

σης, η ενσωμάτωση της αρχής της αναλογικότητας στα

προϊόντα της ΕΑΤ και η αναθεώρηση του πλαισίου του

τρίτου πυλώνα στο σύστημα της ΕΕ. Για την επίτευξη

των στόχων αυτών, η ΕΑΤ θα προτείνει μια σημαντική

δέσμη συναφών ρυθμιστικών προϊόντων και εκθέσε-

ων.

Προώθηση κοινής προσέγγισης για τη

διαβάθμιση του δείκτη μόχλευσης

Ένα κύριο μέλημα της ΕΑΤ κατά το 2016 είναι το ζήτη-

μα της μεταφοράς του δείκτη μόχλευσης στον πρώτο

πυλώνα και του ελάχιστου επιπέδου ή των ελάχιστων

επιπέδων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ειδι-

κότερα όσον αφορά τα επιχειρηματικά μοντέλα και

τα προφίλ κινδύνου. Αντικείμενο ανάλυσης πρέπει

να αποτελέσουν επίσης πολλές άλλες πτυχές, όπως

η αλληλεπίδραση με τους δείκτες που βασίζονται

στα σταθμισμένα κατά κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού

(RWA) και τις απαιτήσεις ρευστότητας, καθώς και

οι επιπτώσεις στα διάφορα τμήματα των χρηματοπι-

στωτικών αγορών. Επιπλέον της εντολής σχετικά με

τα επιχειρηματικά μοντέλα, στην ΕΑΤ έχει ανατεθεί

επίσης η εντολή για την αξιολόγηση διαφόρων πτυ-

χών που σχετίζονται με τις επιπτώσεις. Ειδικότερα,

πρέπει να αξιολογηθεί η αλληλεπίδραση του δείκτη

μόχλευσης με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων βάσει

κινδύνου και τις απαιτήσεις ρευστότητας.

Ενίσχυση του πλαισίου πιστωτικού

κινδύνου

Το 2016 η ΕΑΤ θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την

αξιολόγησή της για το ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφο-

ρά την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB),

στην οποία ειδικότερα σκοπεύει να συνοψίσει τις λη-

φθείσες απαντήσεις στο έγγραφο προβληματισμού

σχετικά με το μέλλον της προσέγγισης IRB και τις

εκτιμήσεις της ΕΑΤ ως προς τον βέλτιστο τρόπο με τον

οποίο θα ενσωματώσει στις μελλοντικές της εργασίες

τις απόψεις που εξέφρασαν οι συμμετέχοντες. Η ΕΑΤ

θα αποσαφηνίσει επίσης τις προτάσεις της σε σχέση

με την εστίαση των ρυθμιστικών εξελίξεων σε πτυχές

της προσέγγισης IRB που προϋποθέτουν υψηλότε-

ρο επίπεδο εναρμονισμένης εφαρμογής στο πλαίσιο

των απαιτήσεων του κανονισμού CRR και του προ-

τεινόμενου χρονοδιαγράμματός του για την ανάπτυξη

ρυθμιστικών προϊόντων, όπως τεχνικών προτύπων και

κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα της προσέγγισης

IRB. Η ΕΑΤ θα εστιάσει τις προσπάθειές της στη δεύ-

τερη φάση των εργασιών IRB, οι οποίες συνδέονται με

τον ορισμό της αθέτησης, και στην τρίτη φάση, η οποία

αφορά την εκτίμηση των παραμέτρων κινδύνου και την

αντιμετώπιση των στοιχείων ενεργητικού που αποτε-

λούν αντικείμενο αθέτησης.

Επισκόπηση των επιπτώσεων της

αναλογικότητας

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του διαλόγου με τους

συμφεροντούχους για την εξασφάλιση της υποβολής

παρατηρήσεων και στοιχείων εκ μέρους τους, η ΕΑΤ

διοργάνωσε στις 3 Ιουλίου 2015 εργαστήριο σχετικά

με την αναλογικότητα. Στο εν λόγω εργαστήριο συμμε-

τείχαν περισσότεροι από 130 αντιπρόσωποι, οι οποίοι

συζήτησαν και διερεύνησαν θέματα σχετικά με την

αναλογικότητα, όπως μεταξύ άλλων την αναλογικό-

τητα σε αντιδιαστολή με την απλότητα στο εγχειρίδιο

κανόνων για τον τραπεζικό τομέα, τους υφιστάμενους

άξονες εργασίας σχετικά με την αναλογικότητα και

την απλούστευση, καθώς και τις προσεγγίσεις για την

υλοποίηση της αναλογικότητας στην πράξη. Το 2016

η ΕΑΤ σχεδιάζει να εξετάσει περαιτέρω πτυχές της

αναλογικότητας και της απλότητας και να διοργανώ-

σει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τις ΑΑ και εκ-

προσώπους του κλάδου με σκοπό να συμβάλει στην

εδραίωση της αναλογικότητας στα ρυθμιστικά προϊό-

ντα της.

Εξυγίανση των κληροδοτημένων

περιουσιακών στοιχείων της ΕΕ

Η ΕΑΤ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις

όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παρέχο-

ντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα επικαιροποιήσεις

των οικείων πινάκων κινδύνου, καθώς και μέσω της

έκθεσης αξιολόγησης κινδύνου και, ενδεχομένως,

της υποβολής ad hoc μελετών. Επιπροσθέτως, η ΕΑΤ

σχεδιάζει να προβεί σε απολογισμό των ειδικών ανά

χώρα πρακτικών εξυγίανσης των μη εξυπηρετούμενων

δανείων, με τον προσδιορισμό των συνολικών παραγό-

ντων που παρεμποδίζουν την εξυγίανση των μη εξυ-

πηρετούμενων δανείων.