Previous Page  11 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 24 Next Page
Page Background

Σ Ύ Ν Ο Ψ Η Τ Η Σ Ε Τ Ή Σ Ι Α Σ Έ Κ Θ Ε Σ Η Σ Τ Η Σ Ε Α Τ Γ Ι Α Τ Ο 2 0 1 5

9

Εργασίες επί διατομεακών ζητημάτων

Το 2015 η ΕΑΤ δραστηριοποιήθηκε ενεργά στο πλαί-

σιο της μεικτής επιτροπής των ΕΕΑ στους κύριους το-

μείς που απαιτούν συνεργασία μεταξύ του τραπεζικού

και άλλων τομέων. Αναπτύχθηκε επίσης στενή συνερ-

γασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κιν-

δύνου (ΕΣΣΚ) σε διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων

το σχέδιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων κατα-

στάσεων σε επίπεδο ΕΕ κατά το 2016.

Η μεικτή επιτροπή σημείωσε σημαντική πρόοδο το

2015, ειδικότερα όσον αφορά τη διατομεακή αξιολό-

γηση κινδύνου και τη βελτίωση του ενιαίου εγχειριδί-

ου κανόνων με προϊόντα σχετικά με τις αντιστοιχίσεις

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, τις τιτλοποιή-

σεις και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσό-

δων από παράνομες δραστηριότητες.

Δύο διατομεακές εκθέσεις σχετικά με τους κινδύνους

και τα τρωτά σημεία παρείχαν ολοκληρωμένη επισκό-

πηση των κυριότερων διατομεακών κινδύνων που δια-

πιστώθηκαν στο χρηματοοικονομικό σύστημα της ΕΕ.

Οι κύριοι παράγοντες που προσδιορίστηκαν στις εν

λόγω εκθέσεις ήταν η ασθενής οικονομική ανάπτυξη

στην ΕΕ, το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, ο υψηλός

βαθμός αστάθειας των χρηματοπιστωτικών αγορών,

καθώς και η φθίνουσα διαρθρωτική ρευστότητα της

αγοράς και το χαμηλό επίπεδο κερδοφορίας των χρη-

ματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με τις ρυθμιστικές εντολές της ΕΑΤ δυνάμει

τόσο της νέας τέταρτης οδηγίας για την καταπολέμηση

της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστη-

ριότητες όσο και του κανονισμού για την καταπολέμη-

ση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρα-

στηριότητες, ξεκίνησαν διαβουλεύσεις με σκοπό την

κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την

εποπτεία βάσει κινδύνου επί της καταπολέμησης της

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότη-

τες και της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της

τρομοκρατίας, καθώς και για την κατάρτιση κατευθυ-

ντήριων γραμμών σχετικά με την απλουστευμένη και

ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη.

Επιπλέον, οι υπάλληλοι της ΕΑΤ συμμετείχαν σε διά-

φορους άξονες εργασίας του ΕΣΣΚ, όπως οι άξονες

εργασίας σχετικά με τις προσομοιώσεις ακραίων κα-

ταστάσεων, τα μέτρα και τις πολιτικές μακροπρολη-

πτικού χαρακτήρα, τη διαρθρωτική ρευστότητα της

αγοράς και τα αντικυκλικά κεφαλαιακά αποθέματα

ασφαλείας. Τα πλέον αξιοσημείωτα θέματα που απο-

τέλεσαν αντικείμενο στενής συνεργασίας της ΕΑΤ με

το ΕΕΣΚ το 2015 περιλάμβαναν τη συμμετοχή στην

ομάδα εμπειρογνωμόνων στον τομέα των ακινήτων, τη

μεικτή ειδική ομάδα εργασίας για τα χαμηλά επιτόκια,

τη συμβολή στην κατάρτιση της τελικής έκθεσης σχε-

τικά με τους τομεακούς κινδύνους και τον σχεδιασμό

της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε

επίπεδο ΕΕ κατά το 2016.